Cách viết bài, gửi hình đăng miễn phí trên chocaphe.vn Cách viết bài, gửi hình đăng miễn phí trên chocaphe.vn

Cách viết bài, gửi hình đăng miễn phí trên chocaphe.vn

Cách viết bài, gửi hình đăng trên chocaphe.vn miễn phí
Các bạn soạn vào trang word từ 2003 trở lên.

Quy cách viết: Rõ ràng thông tin, không dưới 1000 từ. Giá thấp nhất, cao nhất

Quy cách hình: 800x400px - ít nhất 5 hình

*Lưu ý: Không nhận bài đăng mang tính bôi nhọ công ty hoặc cá nhân khác hoặc mang tính cạnh tranh không lành mạnh.

.....
Các bạn gởi file về mail: ChoCaPhe.vn@gmail.com
.....
Cá nhân, công ty chỉ được đăng miễn phí 1 bài duy nhất nên các bạn viết cẩn thận nhé.


0782.284.285