Máy bắn màu cafe --- Bán giá Máy bắn màu

Thông tin sản phẩm
Số lượng: Máy bắn màu cafe
Giá bán: Máy bắn màu
Phân loại: Máy móc

Đặt mua

Thông tin chi tiết

[giaban]500,000,000[/giaban]
[giacu]550,000,000[/giacu]
[tomtat]


Máy bắn màu cafe [/tomtat]
[chitiet]Máy bắn màu cafe[/chitiet]
[kythuat]Liên hệ: 0979 789 285[/kythuat]
[hot] Giảm giá [/hot]
[video][/video]
[danhgia]Nội dung trong tab Đánh giá[/danhgia]

Post a Comment