Cà phê nhân sống vùng Gia Lai --- Bán giá 40.000đ

Thông tin sản phẩm
Số lượng: Cà phê nhân sống vùng Gia Lai
Giá bán: 40.000đ
Phân loại: Robusta

Đặt mua

Thông tin chi tiết

Cà phê nhân sống vùng Gia Lai
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 13
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 16
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 18
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến ướt sàng 13
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến ướt sàng 16
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến ướt sàng 18
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến HONEY sàng 13
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến HONEY sàng 16
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến HONEY sàng 18
- Cà phê nhân sống Arabica chế biến khô  sàng 16
- Cà phê nhân sống Arabica chế biến khô  sàng 18
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 16 đánh bóng, bắn màu, bắn tạp,...
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 18 đánh bóng, bắn màu, bắn tạp,...

Giá thay đổi theo từng thời điểm
Vui lòng liên hệ để biết chính xác giá
HLT.vn nhận rang gia công cà phê


Cà phê nhân sống Thành phố Pleiku.
Cà phê nhân sống An Khê, 
Cà phê nhân sống Ayun Pa.
Cà phê nhân sống Đak Pơ, 
Cà phê nhân sống Đak Đoa, 
Cà phê nhân sống Chư Pah, 
Cà phê nhân sống Chư Prông, 
Cà phê nhân sống Chư Sê, 
Cà phê nhân sống Đức Cơ, 
Cà phê nhân sống Ia Grai, 
Cà phê nhân sống Kbang, 
Cà phê nhân sống Krông Pa, 
Cà phê nhân sống Kông Chro, 
Cà phê nhân sống Mang Yang, 
Cà phê nhân sống Ia Pa, 
Cà phê nhân sống Phú Thiện, 
Cà phê nhân sống Chư Pưh.=> Giá tùy thời điểm
Liên hệ  để biết giáPost a Comment