Cà phê nhân sống vùng DakNong --- Bán giá 40.000đ

Thông tin sản phẩm
Số lượng: Cà phê nhân sống vùng DakNong
Giá bán: 40.000đ
Phân loại: Robusta

Đặt mua

Thông tin chi tiết

Cà phê nhân sống vùng DakNong
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 13
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 16
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 18
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến ướt sàng 13
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến ướt sàng 16
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến ướt sàng 18
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến HONEY sàng 13
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến HONEY sàng 16
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến HONEY sàng 18
- Cà phê nhân sống Arabica chế biến khô  sàng 16
- Cà phê nhân sống Arabica chế biến khô  sàng 18
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 16 đánh bóng, bắn màu, bắn tạp,...
- Cà phê nhân sống Robusta chế biến khô sàng 18 đánh bóng, bắn màu, bắn tạp,...

Giá thay đổi theo từng thời điểm
Vui lòng liên hệ để biết chính xác giá
HLT.vn nhận rang gia công cà phê

Cafe nhan tipyca
cafe nhân

Cà phê nhân sống Cư Jút, 
Cà phê nhân sống Đắk Mil, 
Cà phê nhân sống Đắk Nông, 
Cà phê nhân sống Đắk R'lấp, 
Cà phê nhân sống Đắk Song, 
Cà phê nhân sống Krông Nô.
cafe nhân
cafe nhân robusta bắn màu

=> Giá tùy thời điểm
Liên hệ 0979 789 285 để biết giá
cafe nhân
cafe nhân sống tipyca

cafe nhân
Cafe nhân robusta bắn màu

cafe nhân
cafe nhân culi robusta bắn màu

cafe nhân
cafe nhân tipyca 

cafe nhân
cafe nhân culi robusta


Post a Comment